Công ty Color Life áp dụng thuế VAT cho ngành nghề kinh doanh hoa tươi như sau:

 

1. Khách hàng là đơn vị kinh doanh hoa tươi

Khách hàng là công ty, hợp tác xã có ngành nghề kinh doanh hoa tươi... có đăng ký ngành nghề kinh doanh hoa tươi (có mã số thuế) thì sẽ được áp thuế VAT là 0% (phần thuế xuất VAT sẽ gạch chéo, không tính). Khách hàng cần thông báo cho công ty để được ưu đãi mức thuế này và trừ vào đơn hàng.

2. Khách hàng không thuộc mục 1

Sẽ áp dụng thuế VAT là 5%

Lưu ý: Chính sách này chỉ áp dụng cho hoa cắt cành, cây xanh nguyên liệu.