Lá Si (200g)

MSP: 6379

Đơn giá:  10.000 đ / Bó

Thông tin sản phẩm

Xuất xứ:

Quy cách: 0

Quality: