Ren Bạc (5) - 8615

Đơn vị:

Xuất xứ: ColorLife

Giá của bạn đang áp dụng là giá hoa lẻ tại thị trường Hồ Chí Minh. [Thay đổi] - [Tìm hiểu thêm]

Giá sỉ: 35.000 đ

Giá lẻ: 35.000 đ (Đang áp dụng)

Color/Màu sắc Silver
Lifetime/Vòng đời 3
Fragrant/Mùi hương No
Pollen/Phấn hoa No
Num item on a package 5
Present/Trình bày Bó, cắm lẵng
Long/Chiều dài 30-40cm
Standard/Tiêu chuẩn B
Origin/Xuất xứ Dalat
Physical Characteristics/Đặc tính vật lý Thân dẻo, mềm
Note/Ghi chú Đang cập nhật
Meaning/Ý nghĩa tham khảo Đang cập nhật
FarmerStory/Câu chuyện người trồng Đang cập nhật
Kind of/Chủng loại Leaf

Những sản phẩm hoa cùng loại khác